Återbetalning av lån

Om du redan innan du tecknade lånet, gjorde en budget och gick igenom dina kostnader och inkomster så är du väl förbreredd den dagen du ska börja betala tillbaka ditt lån.

När det är dags att återbetala lånet

Amortering av lån görs vanligen månadsvis, men kan även ske kvartalsvis. Vilket du än väljer så betalas aviseringen i förskott. Det vill säga att du betalar innan månaden börjar. Lånet kan antingen återbetalas vid annuitetsbetalning eller rak betalning.

Återbetalning via rak amortering

När du ska låna pengar och välja amortering, så är rak amortering är det snabbaste sättet att återbetala ett lån på, men är vanligast vid bolån Vid rak amortering så betalar du alltid samma belopp under hela återbetalningstiden och skulden minskar vid varje återbetalningstillfälle.

Återbetalning vid annuitets

Om du återbetalar med annuitetsbetalning, så betalar du i början lägre belopp och betalar bort största delen av räntan. Sista månaderna av amorteringen så är det mest det som är kvar av lånet man betalar.

Kan inte betala lånet?

Om något händer, som gör att du int kan betala amorteringen, så finns det några alternativ att prova innan lånet förfaller till sin helhet. Generellt är de så att det är bland det värsta man kan göra, att slarva med lånebetalningar, eftersom att banken är väldigt snabba med att avsluta ett avtal om inte följs. Det gäller i allra högsta grad snabblån.

Kolla med banken om betalningsfri månad

Hos en del banker kan man få en betalfri månad. Ofta gäller att man ska be om den själv och att man gör det i god tid innan lånet förfaller. Det som hände då, är att lånet ”räknas om” och den månaden som inte betalas läggs på den totala skulden divideras med amortering varje månad.

Hur mycket resterande amorteringsbelopp då ökar med, beror helt och hållet på hur stort lånebelopp som återstår att betala.